top of page

Verksamhetsområden

Bild_CV_POL_ansökan.png
John Knutsson, jur. kand.

Jag tog min juristexamen på Lunds Universitet 2010, och därefter studerade jag retorik i 1,5 år.

Jag har stor erfarenhet av: 

- Familjerätt

- Fordringstvister

- Entreprenadjuridik

- Avtal

Som person är jag lyhörd, noggrann och tuff. På fritiden är jag aktiv tungviktsboxare och aktiv salsadansare.

Hör gärna av er för inledande konsultation kostnadsfritt! 

Med vänliga hälsningar

 

John Knutsson
 

verksamhetsomrc3a5den-small-version.jpg
Verksamhetsområden

Familjerätt - Jag har stor erfarenhet av vårdnadstvister, upprättande av testamenten och samboavtal, bouppteckningar och arvskiften. 

Entreprenadjuridik och fastighetsrätt - Jag har varit ombud i ett stort antal byggtvister i och utanför domstol, både på byggentreprenörens sida och som ombud för privatpersoner. Jag har vidare god erfarenhet av arrende.

Fordringsrätt - Jag har varit ombud i ett mycket stort antal fordringstvister i domstol. Det kan handla om allt från fordringar mellan företag, mellan företag och privatpersoner, eller mellan privatpersoner.

Avtalsrätt - Jag har upprättat ett 60 tal avtalsmallar. Personligen har jag skräddarsytt över 100 avtal till olika uppdragsgivare inom ett större antal avtalsområden, såsom aktieägaravtal, aktieöverlåtelseavtal, inkråmsöverlåtelseavtal, agentavtal, återförsäljaravtal, samarbetsavtal och konsultavtal.

Skatterätt - Utbildningsmässigt har jag en profil inom nationell och internationell skatterätt på juristlinjen. Jag har hjälpt företag och privatpersoner med utredningar inom en rad skatteområden. Jag har skrivit över 100 artiklar på företagande.se, ett mycket stort antal av dem inom skatteplanering. 

I övrigt har jag gett rådgivning till hundratals personer genom åren inom alla möjliga rättsområden.

bottom of page